تبلیغات
درباره تهران قدیم و جدید - عیاری و جوانمردی

عیاری و جوانمردی

یکشنبه 17 مرداد 1389 01:59 ق.ظ

نویسنده : محمد توکل
ارسال شده در: لوتی های قدیم تهران ،

مرد عیار پیشه باید که عیاری داند و جوانمرد باشد و به شب روی دست داشت و عیار باید در جنگ استاد بود و بسیار چاره باشد و نکته گوی باشد و حاضر جواب . سخن نرم گوید و پاسخ هرکس تواند داد و در نماند و دیده نادیده نکند و عیب کسان نگوید و زبان نگاه دارد و کم گوید ، با این همه درمیدان داری عاجز نبود و اگر وقت کاری افتد ، در نماند.

این صفات را از جملهً برازنده ترین ویژه گی های عیاران و جوانمردان 
ـ اصل مردی حریف شناختن است .

 
ـ بی اجازت درآمدن در خانه جوانمردان ، ناجوانمردیست.

ـ مردی آنست که سخن راست گویند و سخنی گویند که بتوانند.

ـ جوانمردان دروغ نگویند ، اگر سرایشان در آن کار برود.

ـ عیاری به بد دلی نتوان کرد.

ـ مردی آنست که چون درکاری خواهد رفتن ، بیرون آمدن را طلب کند.

ـ دروغ گفتن شرط جوانمردان نیست.

ـ همه جوانمردی مراد مردم به حاصل آوردن است.

ـ مردان سخن بسیار نگویند.

ـ سر جوانمردی امانت نگهداشتن است.

ـ درطریق جوانمردان طعام مقدم بر کلام است.

ـ سستی در کار نمودن نه از جوانمردی است.

ـ دعوای مردی کسی باید بکند که به جای آرد.

ـ نام مردان در سر تیغ مردان باشد.

ـ سر جوانمردی ها نان دادن است.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عیاری ، جوانمردی ،
آخرین ویرایش: - -